TOP termékek

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Elérhetőségünk:

+36704764706 

info@kezifolia.hu

Hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Visszaküldés menete

A csomagokat csak az elállási nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével áll módunkban visszavenni, amelyet itt tud letölteni:

Elállási nyilatkozat letöltése

Ingyenes visszaküldés Foxpost segítségével

 • Jelezze elállási szándékát, valamint a visszaküldés módját, amellyel eljuttatja hozzánk a visszaküldendő csomagot.
 • Kérjük, írja le számlaszámát, az alábbi e-mail címre, illetve csatolja a kitöltött elállási nyilatkozatot: info@kezifolia.hu
 • Az árut amelytől elállni szeretne, kérjük, csomagolja be megfelelően, hogy ne szerezzen útközben esetleges sérülést és megfelelő állapotban érkezzen meg hozzánk.
 • Keresse fel az Önnek legkedvezőbb automatát, amelyet a csomagautomata kereső segítségével könnyen megtalál itt.
 • Az érintőképernyőn válassza a Csomagvisszaküldés menüpontot.
 • Írja be az átvételkor használt kódot és helyezze be a csomagot.

Ezt követően nincs több teendő, a többiről mi gondoskodunk.

 

Visszaküldendő termék(ek) személyes átadása az Oktogonon

 • Amennyiben szeretné, úgy a megrendelt terméke(ke)t személyesen is behozhatja átadópontunkra, a Belvárosba.
 • Személyes átadás esetén kérjük, hogy  kinyomtatott, kitöltött elállási nyilatkozatot hozza magával, különben nem tudjuk a csomagot átvenni.

Csomagpont elérhetősége és nyitvatartása:

Csomagpont 1066 Budapest, Teréz körút 32.
Csomagpont elérhetősége: +36 70 476 5378
Nyitvatartás: Hétfőtől - Péntekig: 10-18 óráig

 

Csomag visszaküldése raktárunkba

 • Vegye fel a ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a +36704764706-os telefonszámon vagy az info@kezifolia.hu-n,  majd a javaslatok alapján, megfelelően csomagolja be és küldje el a csomagot nekünk: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.
 • Kérjük, írja le számlaszámát, az alábbi e-mail címre, illetve csatolja a kitöltött elállási nyilatkozatot info@kezifolia.hu

-A visszaküldendő terméket kérjük NE utánvéttel adja fel. Az így feladott küldeményeket nem áll módunkban átvenni.

Az elállás Joghatása.

-Az elállás joghatásaként Ön, mint vásárló, jogosult arra, hogy a vásárlástól számított 14 napon belül visszaküldje a megvásárolt terméket vagy termékeket, bármilyen ok nélkül. Ezt a jogot az Általános Szerződési Feltételek és az irányadó jogszabályok alapján gyakorolhatja. Amennyiben el kíván állni a vásárlástól, kérjük, értesítse az elállási szándékáról a Bestoffice webáruházat valamint ügyfélszolgálatát, akár telefonon, akár emailen keresztül, és küldje vissza a terméket(ek) eredeti állapotban és eredeti csomagolásban. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, kivéve, ha a termék minőségi hibával rendelkezik vagy rossz termék került kiszállításra. Az elállás esetén a Weboldalunk 14 napon belül visszatéríti a vásárlás összegét utalással az elállási nyilatkozatban megadott bankszámraszámra. Az elállási jog gyakorlásával a vásárló és a Bestoffice közötti szerződés megszűnik, és mindkét félnek vissza kell térnie az általa kapott teljesítésnek. Az elállás joghatását gyakorolva a vásárlónak kötelessége gondoskodni arról, hogy a termék(ek) sértetlen állapotban és eredeti csomagolásban kerüljenek visszaküldésre. A visszaküldött termék(ek) átvizsgálása után a vásárlót visszatérítjük, beleértve a termék(ek) eredeti szállítási költségét is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elállási jog határidőtől való elállás lehetősége, amely lehetővé teszi a visszaküldést ok nélkül, hozzájárul a vásárlók elégedettségéhez és bizalomhoz vásárlásaik során.

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.